Oferta

- Prowadzenie ksiąg handlowych
- Ewidencja VAT
- Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia
- Sporządzanie oraz przekazanie deklaracji podatkowych do US
- Rozliczenia z ZUS
- Bilans, Rachunek Zysków i Strat

- Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
- Ewidencja VAT
- Ewidencja Środków Trwałych i Wyposażenia
- Sporządzanie oraz przekazanie deklaracji podatkowych do US
- Rozliczenia z ZUS
- Ewidencja przebiegu pojazdów
- Rozliczenia roczne podatku od osób fizycznych
- Ryczałtowe rozliczenia podatku
- Ewidencja VAT
- Ewidencja Środków Trwałych
     
- Przygotowywanie umów o pracę (zlecenie, o dzieło)
- Zgłaszanie pracowników do ZUS
- Sporządzanie list płac
- Rozliczenia z ZUS
- Sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-8A, PIT-11 i przekazanie do US
- Rozliczenia kart wynagrodzeń
- Obowiązkowe sprawozdania do GUS
- Obowiązkowe sprawozdania o korzystaniu ze środowiska
- Biznesplan
- Dokumenty kredytowe
- Inne
 

Biuro Rachunkowe BUCHALTER !
zagwarantuje Ci obsługę podatkową na wysokim poziomie.


Kontakt z Nami